Data Protection


ธุรกิจในวันนี้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ข้อมูลมีส่วนสำคัญสำหรับทุกๆองค์กร นับวันข้อมูลจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น Big Data ทั้งข้อมูลที่เป็น Data ข้อมูลที่เป็นภาพ เสียง และข้อมูลที่เป็น Video อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมื่อข้อมูลมีความสำคัญ ก็ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมากมายกับระบบข้อมูลในการทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ประวัติและข้อมูลของลูกค้า  อีเมล์ การนำข้อมูลไปเพื่อทำการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กร ทางธุรกิจ หรืออื่นๆ การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเกิด Solution ที่เรียกว่า Data Protection Solution ขึ้น ประกอบด้วย การทำ Backup, DR Site, Replication, Data Encryption, Data Analytic เพื่อปกป้องและให้ความเชื่อมั่นกับองค์กรได้ว่าข้อมูลขององค์กรนั้นจะไม่เกิดข้อผิดพลาด สูญหายหรือเสียหายขึ้น และเพื่อเป็นไปตาม  PDPA (Personal Data Protection Act,  2019) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีมากขึ้นตลอดเวลา ในธุรกิจทุกประเภทไม่สามารถรับความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล หรือการสูญเสียการเข้าถึงการใช้งานข้อมูลที่สำคัญได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่สามารถทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือจากการลบข้อมูล การโจมตีของไวรัส, จาก Ransomware ดิสก์และความล้มเหลวของระบบและภัยพิบัติต่างๆ แต่ละสถานการณ์เหล่านี้ต้องใช้วิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการปกป้องและกู้คืนข้อมูลให้กลับมาใช้งานได้ด้วยความรวดเร็วและที่สำคัญต้องสามารถทำงานผ่านระบบ Internet ได้

วิธีการสำรองข้อมูลในปัจจุบัน คุณไม่จำเป็นที่จะต้องคอยมานั่งแก้ปัญหาการสำรองข้อมูล หรือทนรับกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณ หรือปัญหาของปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ระบบไม่สามารถที่จะหยุดให้บริการได้ ซึ่งการมีระบบ Data Protection ที่ดีนั้นจะสามารถช่วยลดปริมาณของข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียขึ้นได้โดยมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายรวมถึงการกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

ประโยชน์ของการใช้ระบบ Data Protection

  • เป็นหลักประกันว่าจะสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
  • ป้องกันความสูญเสีย ลดความเสี่ยงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล หรือข้อมูลทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดและความเสื่อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • ลดภาระการดูแลรักษาข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และทำให้มีเวลาเหลือไปดูแลงานอื่นที่สำคัญมากขึ้น
  • ไม่ทำให้ธุรกิจไม่ต้องหยุดชะงัก ช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงานเนื่องจากมีข้อมูลให้พนักงานพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • ไม่ต้องรับความเสี่ยงในการทำผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากประโยชน์ของ Data protection Solution ท่านสามารถติดต่อกับเรา Smartech เพื่อขอรับคำปรึกษา และช่วยเหลือ จัดหา Solution ที่เหมาะกับองค์กรของท่านโดยที่เราเป็นบริษัทที่มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการให้บริการในเรื่องของระบบ Data Protection เป็นอย่างดี

Backup Software


Corporate Antivirus